ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนค้อน้อยช่วงปากทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20221122180403262.pdf