การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล พนักงานกองการศึกษา ร่วมประชุมผู้บริหารสถานศึกษาของเทศบาลเมืองมหาสารคาม เพื่อติดตามงานและมอบนโยบายด้านการศึกษาและนโยบายส่งเสริมคุณธรรม ป้องกันการทุจริตและปราบประพฤติมิชอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งถือเป็นวัฒนธรรมขององค์กร