โครงการเมืองมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่ ปี 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่วัดศรีสวัสดิ์ นางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมโครงการเมืองมหาสารคามเมืองปลอดบุหรี่ ปี 2564 โดยมีนางณัฏฐิยา โยมไธสง รักษาการผู้อำนวยการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครชุมชนศรีสวัสดิ์ ปัจฉิมทัศน์ ตักสิลา เข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว