ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยถึงบ้าน ด้วยความห่วงใยเอื้ออาทร

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคา และ นางนัฏฐิยา โยมไธสง รักษาการผู้อำนวยการสำนักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์แพทย์บูรพา และ อสม. ออกเยี่ยมผู้ป่วยในโครงการออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยถึงที่บ้านด้วยความห่วงใยเอื้ออาทร