ทำงานเชิงรุก ออกตัดต้นไม้ปรับภูมิทัศน์หน้าโรงพยาบาล

วันที่ 21 ตุลาคมคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ หน้าโรงพยาบาลมหาสารคาม นายธัญสุต บริหารธนวุฒิ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำเจ้าหน้าที่งานสวน และเจ้าหน้าที่เทศกิจ

เร่งทำงานเชิงรุก ออกตัดต้นไม้ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม