โครงการจิตอาสาหน่วยพราชทาน และประชาชนจิตอาสาทำความ ดี ดัวยหัวใจ.จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม เวลา 08.30 น นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามมอบหมายให้ นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมโครงการจิตอาสาหน่วยพราชทาน และประชาชนจิตอาสา.ทำความ ดี ดัวยหัวใจ.จิตอาสาพัฒนา ปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่อในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติโดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน