เทศบาลเมืองมหาสารคามเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมรับโอวาทจากนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม เวลา 08.00 น. ที่หน้าเสาธงเทศบาล เทศบาลเมืองมหาสารคามเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมรับโอวาทจากนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และผู้อำนวยการกองฝ่าย ก่อนออกปฎิบัติงานแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน พร้อมกันนี้ นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้กล่าวพบปะผู้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วย