ส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เทศบาลเมืองมหาสารคามส่งคณะนักกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ “น้ำตาลหวานเกมส์” ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม และ นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองฝ่าย หัวหน้าส่วนการงาน ร่วมส่งคณะนักกีฬานักเรียนเทศบาลเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ชื่อ “น้ำตาลหนวานเกมส์”โดยมี นายทวีศักดิ์ พันธ์วิเศษศักดิ์ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม เป็นผู้กล่าวรายงาน ทั้งนี้ตามที่เทศบาลเมืองมหาสารคามได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 36 ประจำปี 2561 ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 20 – 29 ตุลาคม 2561 โดยปีนี้เทศบาลเมืองนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้ชื่อ “น้ำหวานเกมส์” เพื่อสนับสนุนกีฬานักเรียนเพื่อให้โอกาสนักเรียนทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นนักกีฬา มีสปิริตของนักกีฬาคือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเพื่อให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลได้เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศต่อไป ทั้งนี้ชนิดกีฬาที่เทศบาลเมืองมหาสารคามส่งเข้าร่วมทำการแข่งขัน ประกอบด้วย ประเภทวอลเลย์บอลในร่ม รุ่นอายุ 16 ปี หญิง วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุ 14 ปีชาย ประเภท เปตอง รุ่นอายุ 12.14.18.ปี ชาย,หญิง ประเภทกรีฑา รุ่นอายุ 14,16,18 ปี ชายหญิง ประเภทฟุตซอล รุ่น อายุ 14.16 ปี ชาย ฟุตบอล รุ่น 14 ปี ชาย หมากฮอสไทย รุ่นอายุ 14 ปีชาย หมากรุกไทย รุ่นอายุ 12 ปี ชาย.หญิงรวมผู้ควบคุมทีมและนักกีฬาทั้งหมดจำนวน 115 คน ทั้งนี้นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรีฯ ได้กล่าวกับนักกีฬาว่า นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ต้องมีสปิริตของนักกีฬาคือ ต้องมีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และแข่งขันกีฬาด้วยสปิริตนักกีฬาอย่างแท้จริง เพื่อที่จะได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป