ลงพื้นที่สำรวจท่อระบายน้ำอุดตันถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 10 ชุมชนโพธิ์ศรี 1

ที่ถนนมหาชัยยดำริห์ ซอย 10 ชุมชนโพธิ์ศรี 1 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญเรือง แสนผุ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่สำรวจท่อระบายน้ำอุดตันถนนมหาชัยดำริห์ ซอย 10 ชุมชนโพธิ์ศรี 1 เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนตามที่ได้รับแจ้งมา