ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาทำความสะอาดและสิ่งแวดล้อม “ตุ้มโฮมชุมชน รวมพลคนจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา ทำความสะอาดวัด” ปี 2561

ที่วัดศรีสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม เวลา 09.30 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายบุญเรือง แสนผุ , นางวิมาลา จงรักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาทำความสะอาดและสิ่งแวดล้อม “ตุ้มโฮมชุมชน รวมพลคนจิตอาสา ร่วมใจพัฒนา ทำความสะอาดวัด” ปี 2561 เตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเทศน์ระหว่างเข้าพรรษาวัดศรีสวัสดิ์ เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม ตลอดทั้งเพื่อความมั่นคงของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร