พิธีวางมาลาและถวายบังคม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม เวลา 08.30 น. นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นายวัลลภ วรรณปะเถาว์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมพิธีวางมาลาและถวายบังคม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม และถวายบังคมพร้อมกัน 3 ครั้ง โดยมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และภาคประชาชน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวพิธีวางมาลาและถวายบังคม ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5