ประชุมชี้แจงและรับแจ้งสิทธิพร้อมชำระค่าธรรมเนียมผู้ค้า(รายเดิม) ในงานงิ้วประจำปี 2561

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 ที่ หอประชุม 150 ปี จังหวัดมหาสารคาม สมาคมชาว จ.มค. ร่วมกับคณะเถ่านั้งชุดที่ 4 เทศบาลเมืองมหาสารคาม จัดประชุมชี้แจงและรับแจ้งสิทธิพร้อมชำระค่าธรรมเนียมผู้ค้า(รายเดิม) ในงานงิ้วประจำปี 2561 ซึ่งในปีนี้ มีกำหนดเป็น ตลาดงานงิ้วปลอดโฟม จัดระหว่างวันที่ 7-14 พฤศจิกายน 2561 ด้านนายกสมาคมฯ นายโฆษิต เหล่าสุวรรณ ได้ชี้แจงทำความเข้าใจผู้ค้า เรื่องข้อกำหนดและการสนับสนุนนโยบาย เทศบาลเมืองมหาสารคาม โดยมีการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการอาหารใช้ภาชนะบรรจุอาหารปลอดโฟม และสามารถย่อยสลายได้ ไม่ทำลายสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ผู้ประกอบการค้าสัตว์และสินค้ามือสอง จะต้องมีการปิดกั้นขอบเขตพื้นที่ขายให้ชัดเจน โดยมีผู้ประกอบการรายเดิมให้ความสนใจเข้าร่วมฯ จำนวนมาก และสำหรับวันที่ 7 ตุลาคม 2561 กำหนดให้จองล็อคจำหน่ายสินค้า สำหรับผู้ค้ารายใหม่ ณ สนก.สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทม.มหาสารคาม และที่สมาคมชาวจังหวัดมหาสารคาม