ประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม เวลา 14.00 น นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯเข้าร่วมประชุมการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเทศกาลหุ่นฟางยักษ์และหมอลำหุ่นมหาสารคาม 2019 โดยมี นายเกียรติศักดิ์ จันทรา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธาน ณ ห้องประชุม โรงแรมเอสตะวัน