กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม

จัดกิจกรรมจิตอาสา”เราทำความดีด้วยหัวใจ”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีประชาชน อสม. จิตอาสาในเขตเข้าร่วมทำความสะอาด โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายพิเชษฐ ปาณะพงศ์ /นายนที มนตรีวัต /ว่าที่ รต.อภินันท์ เผือกผ่องนายอำเภอเมืองมหาสารคาม นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง นายยกเทศมนตรี เมืองมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกองโท ดร.คมคาย อุดรพิมพ์ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมในกิจกรรมนี้