การประชุมการจัดกิจกรรม Community Based Arts for Reform Togerther การใช้ศิลปะเป็นตัวขับเคลื่อนในพื้นที่

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์เทศบาลเมืองมหาสารคาม นพ.กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดกิจกรรม Community Based Arts for Reform Togerther การใช้ศิลปะเป็นตัวขับเคลื่อนในพื้นที่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย ต่อมา เวลา 12.00 น. ลงพื้นที่ กุดนางใย สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สวนสุขภาพสมถวิล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนหันมาสนใจการปฏิรูปผ่านผลงานศิลปะที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับศิลปินแห่งชาติ ศิลปินท้องถิ่น และเยาวชนในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดมหาสารคามได้รับการคัดเลือกเป็นจังหวัดนำร่องในการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยการนำของ พลเอกจิระ โกมุทพงศ์ อดีตเจ้ากรมพระธรรมนูญและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศ #สร้างไทยไปด้วยกัน #reformtogether