แก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ที่ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีฯ ออกสำรวจบริเวณน้ำท่วมขังตามชุมชนภายในเชตเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมระดมสรรพกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังหมู่บ้านเสริมไทยธานี