ออกกำจัดผักตบชวา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม เวลา 10.00 น. ที่ห้วยคะคาง ช่วงสะพานคณะเกาตรและเทคโนโลยี่ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีฯ นายบุญเรือง แสนผุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ นำพนักงานสำนักการช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกกำจัดผักตบชวา เพื่อรองรับการระบายน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก่งเลิงจาน