อบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.)

ที่ห้องประชุมศูนย์อาเซียนโรงเรียนเทศบาลสามัคคีวิทยา เมื่อวันที่ 7 กันยายน เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดการอบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน (ยสร.) สังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการสาธารณสุข ปี 2560 โดยมีนายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาลฯ กล่าวรายงาน