วันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

ที่หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 28 กันยายน เวลา 08.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม นำคณะผู้บริหารเทศบาลฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ เจ้าหน้าที่พนักงานเทศบาลฯ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบ 100 ปี ธงชาติไทย ร้อยดวงใจชาวเทศบาล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์