ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาล

ที่ชุมชนภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม เวลา 09.00 น. นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมด้วยนายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีฯ นายโกพัสต์ สมสาร์ รองปลัดเทศบาลฯ นายสิทธิพร มูลศรี ผู้อำนวยการสำนักการช่าง ลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม พร้อมแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชน