มอบเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนสิงหาคม 2560

เมื่อเวลา 08.00 น. ของวันที่ 4 สิงหาคม ที่เขตเลือกตั้งที่ 3 นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ นางจันทร์ดี เจริญศิริ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่มอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ประจำเดือนสิงหาคมเป็นวันสุดท้าย เพื่อสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เพียงพอ และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ HIV