นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้นายไมตรี พรมดา รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นประธานการอบรมคณะกรรมการชุมชนทั้ง 30 ชุมชน เพื่อรับฟังแนวนโยบายในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองมหาสารคาม และการดำเนินงานโครงการต่างๆ ในปีงบประมาณ 2560 โดยมีประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมในการอบราดังกล่าว