นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU

ที่ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์กิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบให้ ผศ.ดร.สุรทิน นาราภิรมย์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด น้อมนำ TO BE NUMBER ONE เป็นวาระจังหวัดในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีนายเสน่ห์ นนทะโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ร่วมลงนามความร่วมมือทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด