ติดต่อเทศบาล

ดวงตราเทศบาลเมืองมหาสารคาม
: : ความหมาย : :

มีลักษณะเป็นตราพระอาทิตย์ หรือสุริยเทพ  โดยคตินิยมถือว่าพระอาทิตย์ เป็นดวงดาวที่
ใหญ่ที่สุดของจักรวาล โดยทางประเพณีโบราณเชื่อว่า พระอาทิตย์เป็นเทพที่สูงศักดิ์องค์
หนึ่ง ทั้งเป็นเทพที่ไม่โปรดการรบราฆ่าฟัน

สำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
ที่อยู่ เลขที่ 27 ถนนผังเมืองบัญชา ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 043-725573-8
โทรสาร 043-711504
Email : mahasarakhamcity_muni@hotmail.com
Website : www.mkm.go.th

📌ช่องทางการติดต่อเทศบาลเมืองมหาสารคาม

👍🏻 Facebook : เทศบาลเมืองมหาสารคาม


📺 YouTube : เทศบาลเมืองมหาสารคาม