ข่าวประชาสัมพันธ์

24 มิถุนายน 2022 สรุปผลการลดการใช้พลังงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ 3 เดือน (มี.ค – พ.ค 65)
20 มิถุนายน 2022 การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565
20 มิถุนายน 2022 ขอเชิญรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2565
14 มิถุนายน 2022 แผนปฏิบัติการพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในเขตเทศบาล (รอบที่ 1)
13 มิถุนายน 2022 สถานธนานุบาล ปรับลดอัตราดอกเบี้ย ช่วงเปิดภาคเรียน
13 มิถุนายน 2022 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
1 มิถุนายน 2022 ขอความร่วมมือประชาชนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล
20 พฤษภาคม 2022 เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
20 พฤษภาคม 2022 ทางม้าลาย..เครื่องหมายจราจรที่ไม่ควรมองข้าม
19 พฤษภาคม 2022 ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดหมู่