ข่าวประชาสัมพันธ์

8 มีนาคม 2023 สถาบันพลังจิตตานุภาพ เปิดรับสมัครวิทันตสาสมาธิ รุ่นที่ 12
6 มีนาคม 2023 ขอเชิญชวนบุคคล นิติบุคล ที่มีความสนใจประมูล-เช่าพื้นที่
14 กุมภาพันธ์ 2023 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาล ประจำเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2566
14 กุมภาพันธ์ 2023 ขอเชิญรับบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ประจำปี 2566
7 กุมภาพันธ์ 2023 ขอเชิญร่วมบริจาคลอตเตอรี่เก่าที่ไม่ใช้แล้ว
7 กุมภาพันธ์ 2023 ลงพื้นที่ให้ความรู้การจัดการขยะ/การคัดแยกขยะในสถานศึกษาเทศบาลเมืองมหาสารคาม
7 กุมภาพันธ์ 2023 เทศบัญญัติเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2566 (ฉบับใหม่)
7 กุมภาพันธ์ 2023 ขอเชิญร้าค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนในเทศบาลเมืองมหาสารคาม ลงทะเบียนเข้าร่วมแพลตฟอร์มดิจิทัล “ตะลอนตลาด”
2 กุมภาพันธ์ 2023 ช่องทางการส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม
1 กุมภาพันธ์ 2023 โครงการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของคนไทยที่ตกหล่นทางทะเบียนราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หมวดหมู่