ข่าวประกาศ/คำสั่ง

1 กรกฎาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าห้องซักล้าง จำนวน 1 ห้อง ภายในพื้นที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม
23 มิถุนายน 2022 ประกาศ เรื่องดำเนินการประมูลเช่าห้องซักล้าง จำนวน 1 ห้อง ภายในตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม
14 มิถุนายน 2022 ประกาศ เรื่องรับโอนพนักงาน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงายผู้บริหารที่ว่าง
14 มิถุนายน 2022 ประกาศ เรื่องการกำหนดอัตรา ค่าตอบแทน และค่าธรรมเนียม เกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินของเทศบาลเมืองมหาสารคาม
27 พฤษภาคม 2022 ประกาศผลการเข้าสู้ราคา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ
20 พฤษภาคม 2022 ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง
5 พฤษภาคม 2022 ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพุทธศักราช 2562 เป็นการเฉพาะการจัดเก็บภาษีในปี 2565
5 พฤษภาคม 2022 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2565 ถึงเดือน มีนาคม 2565)
27 เมษายน 2022 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 โครงการ
19 เมษายน 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

หมวดหมู่