ข่าวประกาศ/คำสั่ง

6 ธันวาคม 2022 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2565
28 พฤศจิกายน 2022 แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง (เพิ่มเติม)
22 พฤศจิกายน 2022 ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ
21 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและสรรหาเพื่อเป็นพนักงานจ้าง
4 พฤศจิกายน 2022 ช่องทางการชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ
2 พฤศจิกายน 2022 ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีที่ไม่มีเหตุจำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์
1 พฤศจิกายน 2022 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
25 ตุลาคม 2022 ประกาศเลื่อนวันสัมภาษณ์การคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกนาฎศิลป์ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
21 ตุลาคม 2022 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งครูผู้ช่วย (แก้ไขเพิ่มเติม)
19 ตุลาคม 2022 ประกาศ รับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

หมวดหมู่