ข่าวประกาศ

13 มกราคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 3
8 มกราคม 2020 ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง
27 ธันวาคม 2020 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 5 โครงการ
27 ธันวาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 27 เชื่อมซอย 29 โดยวิธีเฉพาะเจาจง
27 ธันวาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยถนนนครสวรรค์ (ระหว่างซอย 53 ถึงถนนเสมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธันวาคม 2020 ประกาศแผนการจัดจ้างโครงการซ่อมแซมถนน ค.ศ.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย 6/2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 ธันวาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 70 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20 ธันวาคม 2020 ประกาศรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนริมคลองสมถวิล ซอย 3
19 ธันวาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนเสมา 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13 ธันวาคม 2020 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยศรีสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง