ข่าวประกาศ/คำสั่ง

20 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่องนโยบายและมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของจังหวัดมหาสารคาม
14 มีนาคม 2023 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
14 มีนาคม 2023 ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการประมูล-เช่าสถานที่จอดรถแท็กซี่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
3 มีนาคม 2023 ประกาศ วิธีการแสดงใบอนุญาตโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566
28 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ เรื่อง การประมูล-เช่าสถานที่ประกอบการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ บรืเวณพื้นที่ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม และบริเวณพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
28 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ เรื่อง การประมูล-เช่าสถานที่จอดรถแท็กซี่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
28 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ เรื่อง การประมูล – เช่าสถานที่จอดรถส่วนบุคคลใต้อาคารตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม
24 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.2566 และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2567
20 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ การประมูล-เช่าล็อคจำหน่ายสินค้าตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองมหาสารคาม (โซน B)
9 กุมภาพันธ์ 2023 ประกาศ ผลการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานครูเทศบาล กรณีผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไป ตำแหน่งครูผู้ช่วย

หมวดหมู่