ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 43
13 มิถุนายน 2024 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ดีเซล
12 มิถุนายน 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนค้อน้อย ซอย 2/4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 2/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2024 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ ซอย 47 ซอย 49/1 (บริเวณ 6 แยก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 มิถุนายน 2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสารแบบมินิบัส ตามบัญชีนวัตกรรม
7 มิถุนายน 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคารถยนต์บรรทุกตู้อเนกประสงค์ พร้อมลิฟท์ยกด้านท้าย
7 มิถุนายน 2024 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างรั้วโรงเรียนฝั่งทิศตะวันออกโรงเรียนเทศบาลบ้านส่องนางใย
7 มิถุนายน 2024 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 มิถุนายน 2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงโรงอาหารให้เป็นห้องซ้อมดนตรี
7 มิถุนายน 2024 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลโพธิ์ศรี ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)