ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

14 มิถุนายน 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๕๓
13 มิถุนายน 2022 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ตรงข้ามถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๓
10 มิถุนายน 2022 ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อห้องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มิถุนายน 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงโคมไฟบนถนนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 มิถุนายน 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์ 2/4 (ซอยหอพัก ดร.บัณฑิต หารธงชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พฤษภาคม 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 53
20 พฤษภาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พฤษภาคม 2022 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
11 พฤษภาคม 2022 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงโคมไฟบนถนนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิถุนายน 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย ๕๓
13 มิถุนายน 2022 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ตรงข้ามถนนศรีมหาสารคาม ซอย ๑๓
10 มิถุนายน 2022 ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อห้องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มิถุนายน 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงโคมไฟบนถนนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 มิถุนายน 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ซอยแยกถนนนครสวรรค์ 2/4 (ซอยหอพัก ดร.บัณฑิต หารธงชัย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พฤษภาคม 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 53
20 พฤษภาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 พฤษภาคม 2022 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา
11 พฤษภาคม 2022 ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการปรับปรุงโคมไฟบนถนนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เมษายน 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)