ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 38
22 กันยายน 2023 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอ LED จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
21 กันยายน 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน (ช่วงถนนมหาสารคาม-วาปี ถึงถนนผดุงวิถี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กันยายน 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงคลองสมถวิล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
13 กันยายน 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล. รอบดอนปู่ตาบ้านแมดเชื่อมเสมา 5
13 กันยายน 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ๒๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 กันยายน 2023 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนเทศบาลอาชา ๖ ท้ายซอย (บ้านคุณนัน ทาเทโย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 กันยายน 2023 ประกาศ จ้างออกแบบโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงคลองสมถวิล โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
4 กันยายน 2023 ประกาศประกวดราคาจ้างครูต่างชาติสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1 กันยายน 2023 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบปรับปรุงคลองสมถวิล
1 กันยายน 2023 ประกาศเทศบาลเมืองมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอ LED จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)