ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

1 2 3 39
15 กุมภาพันธ์ 2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู
8 กุมภาพันธ์ 2024 ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
22 มกราคม 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด
17 มกราคม 2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ
17 มกราคม 2024 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ชุด
17 มกราคม 2024 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณวัดป่าศุภมิตรทางเข้าไปจุฑางกูร ซอย ๒ (สองฝั่งและฝั่งเดียวช่วงโค้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มกราคม 2024 ประกาศร่างวิจารณ์ขอบเขตประกาศกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
15 มกราคม 2024 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณไปรษณีย์ถึงแยกวิทยาลัยอาชีวะ (ฝั่งเดียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 มกราคม 2024 ประกาศ ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณสี่แยกวัดโพธิ์ศรีถึงหน้าสำนักงานชลประทาน (ฝั่งเดียว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มกราคม 2024 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างโครงการจ้างศึกษาออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองมหาสารคาม