ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

6 ธันวาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนนนครสวรรค์ (ทางเข้าหอพักเพชรคูณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 60 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 72 (ช่วงศาลา SML ถึงบ้านแยกจักรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72 เชื่อมต่อโครงการเดิมถึงถนนรอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2022 ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะและยกเลิกประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อห้องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2022 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ๑๗ ฝั่งทิศตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนค้อน้อยช่วงปากทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนนนครสวรรค์ (ทางเข้าหอพักเพชรคูณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 72 (ช่วงศาลา SML ถึงบ้านแยกจักรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 60 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2022 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนนนครสวรรค์ (ทางเข้าหอพักเพชรคูณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 60 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ธันวาคม 2022 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 72 (ช่วงศาลา SML ถึงบ้านแยกจักรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 พฤศจิกายน 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72 เชื่อมต่อโครงการเดิมถึงถนนรอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2022 ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะและยกเลิกประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อห้องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 พฤศจิกายน 2022 ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีสวัสดิ์ดำเนิน ๑๗ ฝั่งทิศตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤศจิกายน 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนค้อน้อยช่วงปากทาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกถนนนครสวรรค์ (ทางเข้าหอพักเพชรคูณ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 72 (ช่วงศาลา SML ถึงบ้านแยกจักรี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2022 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนนครสวรรค์ 60 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)