สายตรงนายกเทศมนตรี


นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ
ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม

โทรศัพท์ : 043-725573-8 ต่อ 201
มือถือ 095-6048163

Email : saiyan2510@gmail.com