แจ้งข่าวการก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม

🙎จุดนี้กำลังก่อสร้างอะไร????
📢แจ้งข่าวการก่อสร้างในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม 🚧
💕🙏เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเทศบาลเมืองมหาสารคามกำลังดำเนินการก่อสร้างจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
🚧ในระหว่างการก่อสร้างหากท่านได้รับความไม่สะดวกโปรดแจ้งเทศบาลเมืองมหาสารคามหรือสแกนไลน์ แอดเราเป็นเพื่อน ส่งเรื่องร้องเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง🚧🚨