งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2567

เทศบาลเมืองมหาสารคาม ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ “เอาบุญบั้งไฟเอ้โบราณ ตำนานบ้านนางใย นำฮอยท้าวมหาชัยวัดอุทัยทิศ” ประจำปี 2567