ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนยกระดับพร้อมวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวี ค.ส.ล. ถนนศรีมหาสารคาม ซอย 2/1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ-3.pdf