ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนจุฑางกูร 19 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-26-67.pdf