ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง รถโดยสารแบบมินิบัส ตามบัญชีนวัตกรรม

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-รถโดยสารแบบมินิบัส-ตามบัญชีนวัตกรรมไทย.pdf