ขยายเวลาเพิ่มอีก 1 เดือน!! (รอบที่ 2)

📣⏰ ❌ขยายเวลาเพิ่มอีก 1️⃣ เดือน!! (รอบที่ 2) ❌
เพื่อบรรเทาภาระภาษีให้ผู้เสียภาษีมีเวลาชำระภาษีมากขึ้น เทศบาลเมืองมหาสารคาม จึงขยายระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2567 ออกไปอีก 1 เดือน ดังนี้👇👇