เทศบาลเมืองมหาสารคามรับใบประกาศด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานจำหน่ายและสะสมอาหาร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ชั้น 2 เทศบาลเมืองมหาสารคามรับใบประกาศด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานจำหน่ายและสะสมอาหาร (Environmental Health Accreditation : EHA) โดยนายนันทวิทย์ นาคแสง นายอำเภอเมืองมหาสารคาม เป็นประธาน โอกาสนี้ นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม มอบหมายให้ นางพิชชาภัสร์ ธีรศาสตรานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม เป็นตัวแทนรับมอบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนการบริหารงานเทศบาล
ติดตามข้อมูลข่าวสารเทศบาลเมืองมหาสารคาม
Facebook : เทศบาลเมืองมหาสารคาม
Youtube : เทศบาลเมืองมหาสารคาม
Website : mkm.go.th
Line OA : รักษ์เมืองมหาสารคาม
โทร. 043-725573