เทศบาลเมืองมหาสารคามปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน กำจัด การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองมหาสารคามปรับอัตราค่าธรรมเนียมการให้บริการ เก็บ ขน กำจัด การจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2565
” 30 บาทสะอาดทั่วเมือง ”
” วันละ 1 บาท จากท่าน ช่วยกันพัฒนาเมือง ”
เพื่อให้บ้านเมืองของเราสะอาด และเป็นเมืองที่น่าอยู่ต่อไป