ประกาศร่างขอบเขตของงาน โครงการประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงพร้อมกระเช้ากู้ภัย จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20230117103605982.pdf