ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงฟุตบาทถนนผดุงวิถี (ช่วงหอนาฬิกาถึงถนนศรีราชวงศ์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

20230113170237713.pdf