“งานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม และพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (กวด)

ขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดมหาสารคาม ร่วมฉลอง 158 ปี
“งานวันสถาปนาเมืองมหาสารคาม และพิธีบวงสรวงพระเจริญราชเดช (กวด)
วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2566 ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระเจริญราชเดช (กวด) สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ (หนองข่า)