ยกเลิกประกาศผลผู้ชนะและยกเลิกประกาศประกวดราคา ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อห้องออกกำลังกาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ยกเลิกประกาศ.pdf