ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ 72 เชื่อมต่อโครงการเดิมถึงถนนรอบเมือง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-4.pdf