การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 8/2565

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคามเป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม เพื่อ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 8/2565 และ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติมฉบับที่ 2/2566 โดยมีคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ คณะกรรมการชุม ประธาน อสม หัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการประชาคมระดับเมืองมหาสารคาม เข้าร่วมโดยมี นายสายยันต์ ภิรมย์กิจ ปลัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ประชุมมารินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม