เลือกตั้งเทศบาล

เอกสารประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล

– คิวอาร์โค้ดตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเทศบาล

– ป้ายประชาสัมพันธ์บัตรเลือกตั้ง