ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการสนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ประกาศหนังสือ-2.pdf