ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อเครื่องรับกระจายเสียงไร้สาย(ชุดลูกข่าย)พร้อมติดตั้ง จำนวน 23 จุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

.pdf