ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม

🔔🔔🔔ได้เวลาเตรียมพร้อม..ก่อนเลือกตั้ง📩📩📩ไปตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งกันเล้ยยยย🚶‍♂️🚶‍♀️👩‍🦯🏃‍♂️🏃‍♀️🏃‍♀️
อ่านและทำความเข้าใจ. ..ช้าๆชัดๆตามภาพอินโฟกราฟฟิคข้างล่างนี้นะคะ👇👇👇👇👇
หากพบว่ารายชื่อตกหล่น➡️➡️➡️ให้ขอเพิ่มชื่อ
หากมีชื่อบุคคลอื่นอยู่ในทะเบียนบ้านของท่านโดยไม่ได้อาศัยอยู่จริง ➡️➡️➡️ให้ขอถอนชื่อ
✏✏✏✏✏
ติดต่อยื่นคำร้องต่อ …..นายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โดยนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงด้วย👥👤👤
ย้ำๆ❗❗❗❗ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2564 นี้ เท่านั้น..นะคร้าๆๆ📢📢📣📣📣
ขอขอบคุณในความร่วมมือ….จากเทศบาลเมืองมหาสารคาม🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏