ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ถนนผังเมืองบัญชา (จากสะพานถนนริมคลองสมถวิลถึงถนนผังเมืองบัญชา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-ถ.ผังเมืองฯ-สะพาน-ผังเมือง.pdf