ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย Asphaltic Concrete ถนนผังเมืองบัญชา (จากแยกถนนผดุงวิถีถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมือง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-ถ.ผังเมืองฯ-ผดุงวิถี-หน้า-ทม.pdf