ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนนครสวรรค์ ซอย 51 เชื่อมต่อถนนนครสวรรค์ ซอย 53 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ-ถ.นครสวรรค์-51-เชื่อม-53.pdf