ประกาศร่างขอบเขตของงานฯ ประกวดราคาซื้อ โครงการจัดซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่าง-TOR-รถอเนกประสงค์-6-ล้อ.pdf